Hê-bơ-rơ 12

542 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 12

1 Thế thì, chúng ta cũng được những chứng nhân bao quanh chúng ta như một đám mây rất lớn. Chúng ta hãy bỏ đi mọi gánh nặng và tội lỗi bao vây chúng ta. Với sự nhẫn nại, chúng ta hãy chạy cuộc đua được bày ra trước chúng ta.
2 Hãy nhìn vào Đức Chúa Giê-xu, Đấng Dẫn Đầu và Đấng Kết Thúc của đức tin, Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục, và được ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời. [Thi Thiên 110:1]
3 Vậy, các anh chị em hãy nghĩ đến Đấng đã kiên trì trước sự những kẻ tội lỗi đối nghịch Ngài dường ấy, kẻo các anh chị em mỏi mệt, nao sờn trong linh hồn của các anh chị em.
4 Các anh chị em chống trả chưa đến nỗi đổ máu, khi chiến đấu với tội lỗi;
5 lại đã quên sự khích lệ lời khuyên các anh chị em như những con trẻ: Hỡi con của Ta! Chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, cũng đừng nao sờn khi bị Ngài quở trách.
6 Vì người Chúa yêu thì Ngài sửa phạt. Ngài đánh đòn bất cứ ai mà Ngài nhận làm con; [Gióp 5:17; Châm Ngôn 3:11-12]
7 nếu các anh chị em kiên trì trong sự bị sửa phạt mà Đức Chúa Trời đối đãi các anh chị em như các con. Vì có ai là con mà cha không sửa phạt? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:5; II Sa-mu-ên 7:14; Châm Ngôn 13:24]
8 Nhưng nếu các anh chị em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng dự phần, thì các anh chị em là những con ngoại tình, chứ không phải những con thật.
9 Hơn nữa, chúng ta có những cha xác thịt của chúng ta sửa phạt và chúng ta tôn kính họ, thì chúng ta chẳng càng vâng phục hơn Cha của các thần linh để chúng ta sẽ sống?
10 Thực tế, trong một ít ngày, họ đã sửa phạt theo ý họ. Nhưng Ngài vì làm ích cho sự chúng ta dự phần sự thánh khiết của Ngài.
11 Không sự sửa phạt nào trong hiện tại dường như là sự vui mừng nhưng sự buồn bã. Nhưng về sau, nó sinh ra trái bình an của sự công chính cho những ai đã được luyện tập qua nó.
12 Vậy, hãy nhấc những bàn tay yếu đuối của các anh chị em lên, luôn cả những đầu gối lỏng lẻo nữa.
13 Hãy làm những lối đi ngay thẳng cho chân của các anh chị em, để người què không bị đuổi ra một bên nhưng lại được chữa lành. [Ê-sai 35:3; Châm Ngôn 4:26]
14 Hãy theo đuổi sự bình an với mọi người, cùng theo đuổi sự thánh khiết. Vì nếu không bởi đó thì chẳng người nào sẽ thấy Chúa.
15 Hãy coi chừng! Kẻo có người trật phần ân điển của Đức Chúa Trời! Kẻo có rễ đắng nào sinh ra, làm ngăn trở, và bởi đó nhiều người bị ô uế! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:18]
16 Kẻo có ai đĩ đực, hoặc người phạm thượng như Ê-sau, người chỉ vì một món ăn bán quyền con trưởng của mình.
17 Vì các anh chị em biết rằng, sau đó, người muốn thừa hưởng phước, thì người bị từ bỏ; vì người không tìm được chỗ cho sự ăn năn, dù người đã tìm kiếm với nước mắt. [Sáng Thế Ký 27:36-39]
18 Vì các anh chị em chẳng đến gần một hòn núi bị chạm và bị thiêu bởi lửa; hoặc sự u ám; hoặc sự tối tăm; hoặc cuồng phong;
19 hoặc tiếng loa; hoặc giọng của những lời phán mà những kẻ nghe đã nài xin đừng thêm một lời nào cho mình nữa.
20 Vì họ không chịu nổi mệnh lệnh: Dù một con thú chạm đến hòn núi nó cũng sẽ bị ném đá hoặc bị bắn tên. [Xuất Ê-díp-tô Ký 19:12-13]
21 Cảnh tượng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se đã nói rằng: Ta sợ hãi và run rẩy.
22 Nhưng các anh chị em đến gần núi Si-ôn; gần thành của Thiên Chúa Hằng Sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời; gần muôn vàn các thiên sứ;
23 gần hội chúng và Hội Thánh của những con đầu lòng được ghi tên trong các tầng trời; gần Thiên Chúa, Đấng Phán Xét của mọi người; gần những tâm thần của những người công chính đã được làm cho vẹn lành;
24 gần Đức Chúa Giê-xu, Đấng Trung Bảo của giao ước mới; và gần máu rưới ra, máu đó nói tốt hơn máu của A-bên.
25 Hãy coi chừng! Các anh chị em chớ từ chối Đấng phán với mình! Vì nếu những kẻ từ chối đấng phán trên đất chẳng thoát khỏi hình phạt, thì hình phạt sẽ càng hơn đối với chúng ta, nếu chúng ta quay khỏi Đấng phán từ trời.
26 Giọng của Ngài lúc ấy làm rúng động đất, nhưng hiện nay, Ngài đã hứa rằng: Còn một lần nữa, Ta sẽ chẳng những làm rúng động đất mà cả trời nữa. [A-ghê 2:6]
27 Và, lời này: “Còn một lần nữa,” tỏ ra sự cất đi những vật hay bị rúng động, như những vật đã được làm ra, để cho những vật không bị rúng động sẽ còn lại.
28 Như vậy, chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy giữ lấy ân điển, để bởi đó chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài, với lòng tôn trọng và kính sợ.
29 Vì Đức Chúa Trời của chúng ta đám lửa thiêu đốt. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu