Hê-bơ-rơ 06

555 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 6

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Ki-tô. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.
4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới , thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó vào trong sự thiêu đốt.
9 Nhưng hỡi những người yêu dấu! Dù chúng tôi nói như vậy, chúng tôi đã được thuyết phục về những sự tốt hơn thuộc về các anh chị em, những sự có sự cứu rỗi.
10 Vì không phải Đức Chúa Trời không công chính, đã quên đi công việc của các anh chị em và sự lao nhọc của tình yêu mà các anh chị em đã tỏ ra vì danh Ngài. Các anh chị em đã hầu việc các thánh đồ và vẫn còn hầu việc.
11 Nhưng chúng tôi khao khát rằng, mỗi người trong các anh chị em tỏ lòng sốt sắng như vậy về sự đầy dẫy sự chắc chắn của lòng trông cậy cho đến cuối cùng;
12 để các anh chị em không trở nên lười biếng, nhưng những người bắt chước những người bởi đức tin và lòng nhẫn nại họ nhận được những lời hứa.
13 Khi Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham, vì không có Đấng vĩ đại hơn Ngài để thề, Ngài đã thề bởi chính Ngài;
14 phán rằng: Chắc chắn, ban phước, Ta sẽ ban phước cho ngươi; và thêm lên, Ta sẽ thêm lên cho ngươi. [Sáng Thế Ký 22:16-17]
15 Và đã kiên trì đợi chờ như vậy, người nhận được lời hứa.
16 Vì thực tế, nhiều người thường bởi một Đấng vĩ đại thề. Đối với họ, mỗi sự thuộc về sự tranh cãi thì sự khẳng định trong lời thề sự kết thúc.
17 Trong sự ấy, Đức Chúa Trời muốn càng tỏ ra cho những người thừa tự lời hứa sự không thay đổi ý muốn của Ngài, Ngài đã khẳng định bởi lời thề.
18 Bởi hai sự kiện không thể thay đổi, trong chúng Thiên Chúa không thể nói dối, chúng ta, những người tìm nơi trú ẩn, có sự an ủi vững chắc, nắm giữ sự trông cậy được đặt trước chúng ta.
19 Điều ấy chúng ta nắm giữ như cái neo của linh hồn, chẳng những chắc chắn mà còn vững vàng, đi vào bên trong tấm màn,
20 nơi mà Đấng đi trước cho chúng ta, Đức Chúa Giê-xu, đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm vĩnh cửu, theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu