Nhã Ca 08

836 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 8

1 [Su-la-mít:] Nếu anh là anh của em, người đã bú vú của mẹ em, thì khi em gặp anh ở ngoài, em sẽ hôn anh, mà em không bị khinh dể.
2 Em sẽ dẫn anh, đưa vào nhà của mẹ em, sẽ dạy em, hãy cho anh uống rượu thơm, từ nước ngọt trái thạch lựu của em.
3 Tay trái anh sẽ dưới đầu em, còn tay phải anh ôm lấy em.
4 Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Ta nài xin các ngươi, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu, cho đến khi nó sẵn lòng.
5 [Dân chúng:] Người nữ này là ai, từ đồng vắng đi lên, nương dựa vào người yêu của nàng? [Su-la-mít:] Em đã đánh thức anh tại dưới cây táo. Nơi đó, mẹ của anh đã chuyển dạ. Nơi đó, bà đã chuyển dạ, sinh ra anh.
6 Hãy để em như một cái ấn trên lòng anh, như một cái ấn trên cánh tay anh. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự nóng cháy của nó là sự nóng cháy của ngọn lửa.
7 Nước nhiều không có thể dập tắt được tình yêu; những dòng nước cũng chẳng nhận chìm hoặc cuốn trôi đi. Cho dù một người hiến hết sản nghiệp của nhà mình vì tình yêu, thì cũng chẳng đáng gì.
8 [Dân chúng:] Chúng tôi có một em gái nhỏ, chưa có ngực. Chúng tôi sẽ làm gì cho em gái của chúng tôi cho đến ngày người ta hỏi nó?
9 Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây một vọng canh bằng bạc trên nó. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng kín lại bằng ván hương nam.
10 Tôi một tường thành, bờ ngực tôi như những ngọn tháp. Bấy giờ, trong mắt chàng, tôi tìm được sự bình an.
11 Sa-lô-môn có một vườn nho tại Ba-anh Ha-môn. Người giao vườn nho cho những kẻ canh giữ. Về trái của nó, người ta đem đến một ngàn miếng bạc.
12 Vườn nho của tôi ở trước mặt tôi. Hỡi Sa-lô-môn! Một ngàn miếng bạc về phần anh, còn hai trăm về những người canh giữ hoa lợi của vườn.
13 [Sa-lô-môn:] Hỡi người ở trong vườn! Những người bạn đều lắng nghe tiếng em! Xin hãy cho ta nghe tiếng em!
14 [Su-la-mít:] Hỡi người yêu của em! Hãy đến mau! Hãy nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên núi hương liệu.