Nhã Ca 03

706 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 [Su-la-mít:] Ban đêm, trên giường của mình, tôi tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu! Tôi đã tìm mà không gặp.
2 Tôi nói: Ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trên các đường phố và trên các đại lộ. Tôi sẽ tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi đã tìm mà không gặp.
3 Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi. Tôi hỏi rằng: Có thấy người mà linh hồn tôi yêu dấu chăng?
4 Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi, và đưa vào trong phòng của bà, người đã mang thai tôi.
5 Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Ta nài xin các ngươi, như đối với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu, cho đến khi nó sẵn lòng.
6 [Dân chúng:] Sự gì đi lên từ đồng vắng, giống như những trụ khói, tỏa mùi thơm của một dược và nhũ hương, với đủ thứ hương của con buôn?
7 Kìa, kiệu của Sa-lô-môn! Có sáu mươi dũng sĩ trong những dũng sĩ của I-sơ-ra-ên vây chung quanh nó.
8 Hết thảy họ đều cầm gươm, thạo chiến trận. Mỗi người mang gươm của mình ở nơi đùi mình, đề phòng sự sợ hãi trong ban đêm.
9 Vua Sa-lô-môn làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ của Li-ban.
10 Người làm các trụ của nó bằng bạc, nơi dựa lưng bằng vàng, chỗ ngồi màu tím; bên trong kiệu được kết nối với nhau bằng tình yêu từ những con gái của Giê-ru-sa-lem.
11 Hỡi những con gái của Si-ôn! Hãy ra và xem Vua Sa-lô-môn với mão mà mẹ của người đã đội trên đầu người, trong ngày hôn lễ của người, trong ngày lòng người vui vẻ.