Nhã Ca 06

733 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 6

1 [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, người yêu của chị đi đâu? Người yêu của chị xoay mình về hướng nào? Chúng tôi sẽ đi tìm chàng với chị.
2 [Su-la-mít:] Người yêu của tôi đi xuống vườn của chàng, nơi các luống hương liệu, để chăn bầy trong vườn và thu gom những hoa huệ.
3 Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ.
4 [Sa-lô-môn:] Hỡi người yêu của ta! Em xinh đẹp như Tiệt-sa, xinh đẹp như Giê-ru-sa-lem, đáng sợ như đoàn quân giương những cờ xí.
5 Hãy xoay mắt em khỏi ta, vì chúng làm cho ta bối rối. Tóc em như bầy dê nằm trên núi Ga-la-át.
6 Răng em như bầy chiên cái, từ chỗ tắm rửa đi lên. Hết thảy đều có đôi, không một con nào lẻ cặp.
7 Sau khăn che, đôi gò má em tươi hồng như miếng thạch lựu.
8 Có sáu mươi hoàng hậu, tám mươi cung phi, và vô số nữ đồng trinh [cung nữ].
9 Nhưng Chim bồ câu của ta, người toàn hảo của ta, nàng là có một. Nàng con một của mẹ nàng. Nàng sự lựa chọn của người đã sinh ra nàng. Những con gái đều thấy nàng và gọi nàng là người có phước. Những hoàng hậu và những cung phi cũng ca ngợi nàng.
10 [Dân chúng:] Người này là ai, nghiêng mình như bình minh, xinh đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ như đoàn quân giương những cờ xí.
11 [Su-la-mít:] Tôi đi xuống vườn hạnh đào, để xem cây cỏ xanh tươi của trũng, để xem nho đã trổ đọt, thạch lựu đã nở hoa chưa.
12 Tôi không ngờ, sự khao khát của lòng tôi đã đặt tôi giữa những chiến xa của những người quý tộc.
13 [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Hãy trở về! Hãy trở về! Hỡi Su-la-mít! Hãy trở về! Hãy trở về để cho chúng tôi được chiêm ngưỡng chị. [Sa-lô-môn:] Các ngươi nhìn thấy gì nơi Su-la-mít, có phải như điệu múa của đoàn vũ công?