I Ti-mô-thê 05

861 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 5

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn người trẻ hơn như anh em ruột,
2 những đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như các chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.
8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục nghịch lại Đức Ki-tô, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.
17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Giê-xu Ki-tô, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.
22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu