I Ti-mô-thê 02

865 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Vậy, ta khuyên rằng, trước hết, hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự hiệp nguyện, những sự tạ ơn cho mọi người:
2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời yên tĩnh và bình an trong mọi sự tin kính và thành thật.
3 Ấy một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
4 Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.
5 Vì một Thiên Chúa và một Đấng Trung Bảo của Thiên Chúa và của loài người: Người Ki-tô Giê-xu!
6 Đấng đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng trong đúng thời điểm của nó.
7 Vì lời chứng ấy, ta đã được chỉ định làm người rao giảng và sứ đồ, ta nói thật trong Đức Ki-tô, ta không nói dối, làm giáo sư cho các dân ngoại trong đức tin và lẽ thật.
8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu