Gia-cơ 03

633 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3


1 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, chớ có quá nhiều người làm thầy, vì biết rằng, chúng ta sẽ phải chịu án phạt càng nghiêm hơn.
2 Chúng ta đều vấp phạm trong nhiều sự. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói, thì người ấy là trọn vẹn, có thể bắt phục cả thân thể.
3 Hãy xem, chúng ta khớp các hàm thiếc vào miệng những con ngựa, khiến chúng chịu phục chúng ta, thì chúng ta mới điều khiển được cả thân thể của chúng.
4 Hãy xem những chiếc tàu: dù cho lớn thế nào, và bị gió mạnh đưa đi; nhưng một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển nó, tùy theo ý người cầm lái.
5 Cũng vậy, cái lưỡi là một chi thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Hãy xem, một khu rừng lớn có thể bị đốt cháy bởi một ngọn lửa nhỏ.
6 Cái lưỡi là một ngọn lửa, là thế giới của tội ác. Cái lưỡi ở giữa các chi thể của chúng ta, làm ô uế cả thân thể, đốt cháy cả đời người, và nó bị đốt bởi hỏa ngục.
7 Hết thảy loài muông thú và loài chim chóc, loài bò sát và loài dưới biển đều trị phục được và đã bị trị phục bởi bản tính tự nhiên của loài người rồi.
8 Nhưng cái lưỡi thì không người nào có thể trị phục được nó. Nó là một vật dữ không thể bị trị phục, đầy dẫy những chất độc giết chết.
9 Bởi nó chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.
10 Cùng một miệng mà ra lời tôn vinh và lời rủa sả! Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, không nên như vậy.
11 Có lẽ nào một nguồn nước kia, cùng một mạch mà ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, cây vả có ra trái ô-li-ve được chăng? Hay là cây nho có ra trái vả được chăng? Không nguồn nước nào ra cả nước mặn lẫn nước ngọt.
13 Ai là người khôn ngoan trong các anh chị em? Người ấy hãy tỏ ra thái độ tốt trong các việc làm của mình với sự nhu mì và khôn ngoan.
14 Nhưng nếu các anh chị em có sự cay đắng, ganh tỵ, và sự cạnh tranh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và chớ nói dối nghịch lại lẽ thật.
15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; nhưng nó thuộc về đất, về cảm xúc của xác thịt, và về ma quỷ.
16 Vì ở đâu có sự ganh tỵ và cạnh tranh thì ở đó có sự rối loạn và đủ mọi việc ác.
17 Nhưng thực tế, sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, dịu dàng, dễ vâng phục, đầy dẫy lòng thương xót và các bông trái lành, không có sự hai lòng và không giả hình.
18 Và bông trái của sự công chính thì được gieo trong sự hòa thuận, cho những ai làm ra sự hòa thuận.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu