II Ti-mô-thê 03

843 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Hãy biết điều này: Trong những ngày sau cùng, những thời kỳ khó khăn sẽ đến.
2 Vì loài người sẽ là những kẻ ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, phạm thượng, không vâng phục cha mẹ, không biết ơn, không tin kính,
3 không có tình cảm tự nhiên, không hòa thuận, hay vu khống, không tiết độ, hung dữ, chống nghịch những sự lành và những người lành,
4 phản bội, nóng tính, lên mình kiêu ngạo, yêu sự khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa,
5 có hình thức của sự tin kính, nhưng chối bỏ quyền lực của sự ấy. Con hãy tránh những kẻ như vậy.
6 Vì trong bọn họ có những kẻ lẻn vào các nhà, và bắt lấy những người đàn bà ngu dại chứa đầy những tội lỗi, bị dẫn dụ bởi những sự tham muốn khác nhau.
7 Chúng nó học luôn mà không thể đạt tới sự tri thức về lẽ thật.
8 Như Gian-nét với Giam-be chống nghịch Môi-se, những kẻ này cũng chống trả lẽ thật. Họ là những người tâm trí bị hư hoại, đức tin của họ không được chấp nhận.
9 Nhưng họ sẽ không tiến xa hơn, vì sự ngu dại của họ sẽ bị tỏ ra cho mọi người, cũng như của các người kia.
10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.
12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đức Ki-tô Giê-xu thì sẽ bị bách hại.
13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khácchính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn ngoan, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, sự trong Đức Ki-tô Giê-xu.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu