II Ti-mô-thê 02

904 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Vậy, hỡi con của ta! Hãy mạnh mẽ trong ân điển, điều ở trong Đức Ki-tô Giê-xu.
2 Những điều con đã nghe nơi ta giữa nhiều người chứng, con hãy giao phó những điều ấy cho những người trung tín, những người cũng sẽ có thể dạy dỗ những người khác.
3 Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Giê-xu Ki-tô.
4 Khi một người ra trận, thì chẳng còn vương vấn mình với các việc đời, để đẹp lòng người chiêu mộ mình.
5 Nếu cũng tranh tài trong diễn trường nhưng một người không thể được mão, trừ khi thi đấu theo luật lệ.
6 Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải là người trước nhất được thu hoa lợi.
7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Giê-xu Ki-tô ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, sự trong Đức Ki-tô Giê-xu với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.
14 Những điều ấy con hãy ghi nhớ và làm chứng trước Chúa. Tránh sự tranh luận không đem lại ích lợi, chỉ làm hại những người nghe.
15 Hãy gắng sức cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ hổ thẹn, giảng dạy Lời của Lẽ Thật một cách ngay thẳng.
16 Nhưng phải tránh những kẻ không tin kính nói những lời hư không; vì chúng chỉ càng thêm lên sự không tin kính.
17 Lời nói của chúng ăn lan như chứng hoại tử. Hy-mê-nê và Phi-lết là những kẻ ấy. [Chứng hoại tử còn gọi là hoại thư, là các tế bào da thịt chết vì bị nhiễm trùng, hoặc thiếu máu, có tính lây lan rất mạnh.]
18 Những kẻ đã sai lầm về lẽ thật, tuyên bố sự sống lại đã xảy ra rồi, mà phá đổ đức tin của một số người.
19 Tuy vậy, nền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn vững bền, có dấu ấn này: Chúa biết những ai thuộc về Ngài. Ai kêu cầu danh của Đức Ki-tô thì phải tránh khỏi sự không công chính. [Dân Số Ký 16:5; Ê-sai 26:13]
20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng những bình bằng gỗ và bằng đất. những cái dùng cho việc sang, những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.
22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.
24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới sự tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu