Thi Thiên 001

720 views

Đường Lối của Những Người Công Chính
Đường Lối của Những Kẻ Ác

1 Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng;
2 nhưng sự vui thỏa của người ấy trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm.
3 Người ấy sẽ như cây được trồng gần các dòng nước. Cây ấy sinh trái của nó trong mùa của nó. Lá của nó sẽ chẳng tàn héo. Mọi sự người ấy làm sẽ thịnh vượng.
4 Những kẻ ác chẳng như vậy đâu; nhưng như rơm rác mà gió thổi bay đi.
5 Vậy nên, bởi cớ ấy những kẻ ác sẽ chẳng đứng nổi trong sự phán xét; những tội nhân cũng không được ở trong hội của những người công chính.
6 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết đường lối của những người công chính. Nhưng đường lối của những kẻ ác sẽ bị diệt vong.

Đọc bài phân tích các từ ngữ tại đây:
http://www.timhieutinlanh.net/tu-ngu-cua-thanh-kinh-thi-thien-001/