57 Phi-lê-môn

1,678 views

Đoạn: 1 |

Giới Thiệu Thư Phi-lê-môn

Thư Phi-lê-môn là một thư tín trong số các thư do Sứ Đồ Phao-lô viết, và là một thư ngắn như các thư II Giăng, III Giăng, và Giu-đe. Thư Phi-lê-môn chỉ có 25 câu nên không được chia thành đoạn. Nhưng để tiện việc tra tìm trên mạng, chúng ta có thể gọi toàn bộ thư Phi-lê-môn là đoạn 1.

Người Viết

Người viết thư xưng tên là Phao-lô, tức là Sứ Đồ Phao-lô. Phần tiểu sử của Phao-lô đã được chúng tôi trình bày trong bài giới thiệu thư Rô-ma

Thời Gian Viết

Có lẽ thư Phi-lê-môn được viết cùng thời gian với các thư Ê-phê-sô và Cô-lô-se, tức là vào khoảng năm 60, trong thời gian Phao-lô bị tù lần thứ nhất tại La-mã (Công Vụ Các Sứ Đồ 28:16-31). Ngay trong lời mở đầu lá thư, ông đã nói đến sự ông là một tù nhân của Đức Giê-xu Ki-tô.

Người Nhận

Người nhận thư Phi-lê-môn là một tín hữu tên là Phi-lê-môn, sống tại thành Cô-lô-se, là giám mục Hội Thánh địa phương nhóm trong nhà của ông, và là chủ của một người nô lệ tên Ô-nê-sim. Ô-nê-sim đã bỏ trốn khỏi nhà của Phi-lê-môn, và có lẽ đã ăn cắp tài sản của chủ khi bỏ trốn.

Chủ Đề

Trong Chúa, mọi người phải yêu thương, tha thứ lẫn nhau như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho Hội Thánh.

Mục Đích

Hàn gắn lại mối quan hệ đã vỡ giữa một tín đồ của Chúa và người nô lệ có lỗi, nhưng sau đó đã tin nhận Chúa.

Câu Gốc

“Có lẽ người đã tạm xa cách anh, là để anh nhận lấy người mãi mãi” (Câu 15)!

Nội Dung

Phao-lô nài xin giùm cho Ô-nê-sim, người nô lệ có lỗi, đã sẵn lòng quay lại với chủ cũ. Ông xin Phi-lê-môn hãy tha thứ và nhận lại Ô-nê-sim như một anh em trong Chúa. Phao-lô sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm đền bù cho Phi-lê-môn những thiệt hại mà Ô-nê-sim đã làm ra.

Bố Cục

I. Lời chào thăm (câu 1-3)

II. Đức tin và đức tính của Phi-lê-môn (câu 4-7)

III. Lời nài xin giùm Ô-nê-sim (câu 8-21)

IV. Lời nhờ cậy và chúc phước (câu 22-25)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
15/11/2014